Huaxia HX704-C 70hp Fact Sheet

Huaxia HX704-C 70hp Fact Sheet